Posiadamy wysokie kompetencje strategiczno – marketingowe, dlatego jesteśmy idealnym partnerem do wsparcia Państwa biznesu.

Wykorzystujemy je prowadząc działania marketingowe dla naszych klientów.

Kampaniami marketingowymi realizujemy następujące cele:

 • Sprzedaż produktów lub usług;
 • Budowanie świadomości marki wśród grup docelowych;
 • Niwelowanie negatywnych publikacji. W ramach tych działań budujemy również pozytywny wizerunek marki, w tym prowadzimy działania antykryzysowe i PR;
 • Alokację produktu w branży i na konkretnych serwisach i w miejscach w Internecie;
 • Zwiększanie ogólnej oceny serwisu na platformach, które dają możliwość wystawiania ocen marce;
 • Prowadzimy działania budujące wizerunek marki jako pracodawcy. Prowadzimy działania HR obejmujące prowadzenie kanałów na serwisach dla pracodawców, które dają możliwość interakcji z użytkownikami;
 • Budowanie pozycji serwisu internetowego klienta w wyszukiwarce, w tym również zwiększanie ruchu na stronie;

Cechą charakterystyczną prowadzonych przez nas działań marketingowych jest ich kompleksowość. Umiejętnie łączymy różne narzędzia marketingowe aby wzmocnić i uzyskać znacznie lepsze efekty, niż dałaby tradycyjna, niezintegrowana kampania marketingowa.

Wszystkie działania reklamowe zintegrowane są z serwisem internetowym klienta oraz celami, które chce osiągnąć. Kampanie poprzedzamy dokładną analizą potrzeb konsumentów, analizą branży i działań konkurencji. W oparciu o dogłębną analizę przygotowujemy strategię, plany komunikacji marketingowej i kluczowe punkty komunikacji. Przygotowujemy również specjalne FAQ, które ma ułatwić prowadzenie całego procesu wdrażania i realizacji działań marketingowych.

Korzystamy z wielu narzędzi marketingowych:

 • Monitoring mediów, który pozwala nam zorientować się gdzie ktoś mówi o marce naszego klienta, o jego konkurencji lub po prostu – pyta o jego produkt lub usługę;
 • Marketing szeptany, który pozwala nam wchodzić w bezpośrednią interakcję z użytkownikami, którzy komunikują swoje zainteresowanie i potrzebę nabycia konkretnego produktu z branży klienta, którego obsługujemy marketingowo;
 • Content marketing, który szerzej omówiliśmy już na naszym serwisie;
 • Pozycjonowanie, które realizujemy dla wybranych klientów. Nie świadczymy tej usługi dla wszystkich zainteresowanych klientów. Warunkiem świadczenia taj usługi jest powierzenie nam kompleksowej opieki nad serwisem i jego optymalizacjami SEO. Tylko wtedy prowadzone przez nas działania przyniosą efekty oczekiwane przez klienta;
 • Social media, czyli administracja, kreacja i prowadzenie działań reklamowych na popularnych platformach społecznościowych takich jak np. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube itp. W ramach social media zajmujemy się prowadzeniem profili na portalach dających możliwość oceny marki jako pracodawcy – np. GoWork;
 • Inne, dedykowane rozwiązania

Zapraszamy do kontaktu i sprawdzenia, ile efektywnych projektów możemy wspólnie poprowadzić!